dinsdag 4 april 2017

Contractmanagement in vervoering


Bij de Belastingdienst zijn veel auto’s in beheer. Niet alleen voor Belastingen, maar ook voor de FIOD en de Douane. Als één van de vier rijks concerndienstverleners beheert de Belastingdienst  bovendien de wagens voor het Rijksvastgoedbedrijf. Dat is al een hele klus. Tel daarbij op de poolfietsen, de externe parkeerplaatsen de deelauto’s en het rittenregistratiesysteem wat compleet vernieuwd gaat worden dit jaar voor ruim 1400 auto’s, dan weet je dat onze contractmanager Patrick Thijsen een hele volle werkweek heeft!
Hij doet dat overigens allemaal niet alleen maar o.a. samen met de productmanager en team Vervoer in Breda. De inkoop van dienstauto’s en het leasen van de auto’s zijn voor het Rijk belegd bij het categoriemanagement. In dit geval bij Defensie. Er is voor gekozen om in diverse percelen de top 5 van automodellen (prijs/ CO2) in het betreffende segment te contracteren.

Samenwerken
Een mooi voorbeeld van de goede samenwerking met een  leverancier is dat Patrick, samen met de leasemaatschappij,  alle lopende contracten heeft doorgelopen. Dat leidde tot een zeer forse besparing van enkele tonnen. Veel auto’s hebben een korte looptijd, maar auto’s met veel in-en opbouw gaan juist veel langer mee.
Total Cost of Ownership
Na aanschaf  wordt het wagenpark ondergebracht bij een leasemaatschappij. Hierbij is gekozen voor een langer lopend contract. Dat geeft rust en biedt ook andere voordelen, zoals het omgaan met Total Cost of Ownership (TCO). Bij de vervanging van auto’s speelt de leasemaatschappij een belangrijke rol. Elke 4 maanden wordt de TCO van de auto’s berekend. De auto met de beste TCO in het perceel wordt bij vervanging aangeschaft. Om de emotie van gebruikers te beperken en daarmee de aanschaf te vergemakkelijken is er voor gekozen om alleen te leveren in de kleuren zwart, grijs en wit.
Green Deal
Het Rijk heeft een Green Deal afgesloten waarin is vastgelegd dat in 2020 20% van het wagenpark van de overheid elektrisch is. De Belastingdienst wil daarbij het goede voorbeeld geven en begint al dit jaar met de vervanging van het wagenpark. Dat betekent tegelijk dat ook elk van de panden van de Belastingdienst een elektrische laadpaal moet hebben. Bijna alle panden van de Belastingdienst hebben al elektrische laadpalen. Dat is voor de huidige situatie voldoende, maar gebaseerd op de 20% norm zal dat betekenen dat er, behalve extra parkeerplaatsen bij de Belastingdienst, op veel meer parkeerplaatsen in alle rijkspanden, laadpalen moeten komen.
Een mooi voorbeeld hoe goed contractmanagement kan bijdragen aan kostenreductie èn aan het realiseren van beleidsdoelstellingen!

vrijdag 31 maart 2017

Verrassende verbindingen en where to find them

Op 30 maart vond voor de derde Dag van de Rijksinkoop plaats. Na Rijkswaterstaat en de Belastingdienst was dit keer de Haagse InkoopSamenwerking (HIS) de organisator. Ongeveer 200 collega’s waren uit het hele land naar de Resident gekomen om dit event bij te wonen. Uit het hele land? Ja, ook vanuit de Cariben waren er mensen op dit event afgekomen. Zij volgen een Inkoopopleiding bij de HIS. Mooi initiatief trouwens!
  

 


De aftrap werd gegeven door Gerda Quak (directeur Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel bij het ministerie van VWS), Richard Lennartz (directeur HIS) en André Weimar (CPO Rijk). Zij benadrukten het belang van verbinding, niet alleen tussen de IUC’s, maar ook met onze klanten en leverancier. Verbinden betekent ook leren van elkaar. Zij waren ook van mening dat inkoop in de kramp is geschoten met een steeds meer toenemende focus op rechtmatigheid. Het pleidooi was om meer de grenzen op te zoeken. Dat vraagt om creativiteit, maar ook om lef.

De evaluatie van het inkoopstelsel kwam natuurlijk ook aan bod. Volgens André zijn de belangrijkste vier pijlers voor het vervolg : publiek opdrachtnemerschap, meer sturing op het stelsel, verdere professionalisering en meer aandacht voor HRM. Tot slot beschreef Gerda har inkoopparadijs: goede en tijdige samenwerking tussen kant en inkoop, waarbij niet verscholen wordt achter regeltjes, maar waarbij we het leuker maken om samen te werken en tegelijkertijd de komende kabinetsdoelstellingen helpen verwezenlijken.
Daarna was het tijd voor twee rondes, vol met interessante workshops gegeven door onze eigen rijkscollega’s. Op zo’n dag blijkt maar eens te meer hoeveel kennis wij in huis hebben en hoeveel we van elkaar kunnen leren. Een van de spreeksters was bijvoorbeeld Else Hoeksema. Haar verhaal over leveranciersmanagement was recentelijk ook te lezen in het vakblad DEAL!


Zelf had ik gekozen voor twee sessies over ICT, omdat ik daar normaal gesproken niet zoveel mee te maken heb. De categoriemanager datacenters gaf de eerste workshop. Hij vroeg zich af hoe we het MKB meer kans konden geven in onze aanbestedingen. Een mogelijkheid die hij besprak was het gebruik van micropercelen. Dat leidde tot een interessante discussie over de bredere toepassingsmogelijkheden van deze methodiek. De afsluiter van René vond ik wel mooi:
Het maakt niet zoveel uit wat je kiest, maar als je dan iets doet, doe het dan supergoed!

De tweede sessie ging over de aanbesteding ICT werkomgeving Rijk  De workshopleiders namen ons mee in de complexiteit van een hele grote ICT aanbesteding onder de titel: dat is pas andere koek. Die titel werd passend ondersteund. En inderdaad: er komt heel wat bij kijken! Leuke quote:

een ICT aanbesteding is net een bloemkool, er komen steeds meer stukjes bij, want iedereen wil er wat over te zeggen hebben.

Als uitsmijter stond er een heuse pubquiz op het programma. Deze werd gegeven door onze zonnige collega’s. Leuke afsluiting van een leuk evenement!


 


vrijdag 17 maart 2017

Relaties die werken


“Relaties die werken”, dat was de titel van de vijfde NEVI Contractmanagementdag. De dagvoorzitter was professor Arjan van Weele (TU Eindhoven). Zijn passie met het vak contractmanagement sloeg duidelijk over op de zaal!
De dag begon met een stuk theorie. Professor Frank Verbeeten (Universiteit Utrecht) sprak over  de impact van strategie op prestatiemanagement en innovatievermogen. Althans, dat was de titel. Het grootste deel van de tijd ging het echter over beloningssystemen, ook ten behoeve van het bevorderen van innovaties. Helaas kunnen wij bij de overheid  niet zoveel mee met beloningssystemen.
Peter Geelen (iPM Partners) had het vervolgens over samenwerking in de keten  en was ervan overtuigd dat er  KPI’s bestaan die wel werken. Wat volgens hem in ieder niet werkt staat op onderstaande (heel herkenbare) sheet. In zijn beeld leidt sturen op klantketens tot meer samenwerking en beter resultaten. Goede KPI’s komen dan ook voort uit klantwaarden en interne waarden. KPI’s op proces en resultaatniveau zijn hier rechtstreeks aan verbonden. Stof tot nadenken!


De eerste praktijksessies waren plenair. Bart Vosmer vertelde over de ontwikkeling van contractmanagement binnen KPN. Interessant om te horen dat het bedrijfsleven worstelt met dezelfde problemen als de overheid. We worstelen dan ieder geval met de juiste problemen, dacht ik toen.

Wiebe Witteveen, één van de grondleggers van Best Value in Nederland was de volgende spreker. Wiebe is er voorstander van om meer boerenverstand in de inkoopwereld in te brengen. Met mijn vooropleidingen ben ik daar een warm voorstander van! Wel jammer dat zijn verhaal beperkt bleef tot een algemene inleiding Best Value. Ik had gehoopt dat er ondertussen toch wel wat praktijkkennis zou zijn mbt het managen van een contract dat is opgesteld onder Best Value.
Als laatste bewees Jeroen Kurvers (Compass Group) dat  waardecreatie tussen opdrachtgever en leverancier echt kan. De CompassGroup is in Nederland beter bekend als cateraar Eurest. Hij had de methodiek van Vested toegepast en dat leverde een zeer tevreden klant op.

Daarna was het moeilijk om te kiezen tussen een groot aantal deelsessies. Ik koos als eerste voor “Samenwerken aan meerwaarde uit de relatie”. Deze presentatie werd gegeven door Peter Engel van Rijkswaterstaat. RWS heeft verleden jaar de Marktvisie gepresenteerd. In de woorden van minister Schultz van Haegen: ‘We worden er allemaal beter van, want goede samenwerking leidt tot beter resultaat.’ En ook wij vinden dat er veel te winnen valt voor deze sector, als we oog hebben voor elkaars kwaliteiten, professionaliteit en vakmanschap. Kijk, daar valt niets op af te dingen. Een voorbeeld voor andere sectoren!
Mijn tweede sessie ging over “Waarde creëren met het juiste business sourcing model” en was eigenlijk een uitdieping van de plenaire sessie van Jeroen. Uitgebreide formulieren om te komen tot een keuze. Bij deze sessie moest ik toch even terugdenken aan de oproep van Wiebe tot boerenverstand.

De afsluiter was, zoals gebruikelijk bij de NEVI, een sportieve. Henk Groener, ex-bondscoach bij het Nederlandse dames handbalteam had een boeiend verhaal over teamdynamica, groepsrollen en het samenstellen van een succesvol team dat goed aansloot bij het thema van deze dag. Mooie afsluiting, die net als verleden jaar, weer zorgde voor kippenvel bij het vertonen van het “road to sucess” filmpje.

Uit alle sessies bleek toch wel dat we als contractmanagers een volgende fase van volwassenheid ingaan waarin relatiemanagement een belangrijk onderdeel van het werkpakket wordt. Vertrouwen, samenwerken, loslaten en durven zijn daarbij kernbegrippen.


 


 

 

vrijdag 16 december 2016

Samen maken we het nog leuker!


Het einde van het jaar nadert weer. Traditiegetrouw een tijd om terug te kijken, maar ook om vooruit te kijken. Als we als Belastingdienst terugkijken, dan was 2016 een heftig jaar. De vertrekregeling, Wet DBA, onder curatele, telefonische afhandeling bezwaren; het waren niet altijd de leukste berichten. Terwijl ik dit opschrijf lees ik op Teletekst ook nog eens dat dat men bang is dat de Belastingdienst over een aantal jaren zijn werk niet meer goed kan doen omdat er dan te weinig mensen in dienst zijn. Ook de werkdruk speelde een rol. Die was hoog en gaf weinig ruimte voor nieuwe activiteiten. In principe zijn dat redenen genoeg om dit jaar snel te vergeten en nog sneller over te gaan naar het nieuwe jaar.
In principe, want dan doe je de bijna 30.000 medewerkers van de Belastingdienst te kort. Zwaar te kort en dat geldt in mijn ogen zeker voor de mensen van het IUC. Die hebben hard gewerkt en ongetwijfeld mooie dingen bereikt. Om dat te polsen ben ik bij een aantal van mijn collega’s uit het team Inkoopondersteuning langs gegaan en heb ze gevraagd waar zij trots op waren als ze terugkijken op 2016 en wat ze willen bereiken in 2017. Dat leverde de volgende mooie uitspraken op.


Wij zijn  een echt team: we kunnen op elkaar terugvallen en wij nemen elkaars werk zonder gemor over. Dat werkt heel fijn. Mijn leidinggevende heeft  mij dit jaar uit mijn comfortzone gehaald door mij  onze Keek op de Week te laten voorzitten. In het begin vond ik dat heel eng, maar ik heb het wel gedaan en ben er trots op dat ik dat nog steeds doe. Het gaat mij ook steeds beter af!
Volgend jaar wil ik meer verdieping in mijn eigen werk aanbrengen. Ik wil over de grenzen van mij eigen team heen kijken en leren van anderen, zodat wij een nog beter team gaan vormen! 

Ik merk dit jaar pas goed dat onze meerwaarde erkend wordt. De inkopers weten de weg naar ons te vinden omdat wij ze steeds beter van dienst kunnen zijn. We worden nu ook bij de visievorming betrokken, al heel vroeg in het inkoopproces dus. We hebben dan ook onze handen vol.
Onze uitdaging is om pro-actiever te worden. Dat kan bijvoorbeeld door met onze klanten te gaan praten, buiten het eigen IUC. Die klanten zoeken on nu al incidenteel op, maar dat zou we nog veel verder willen uitbouwen, uiteraard in goede afstemming met onze inkopers. De grote ambitie is om dit rijksbreed te gaan doen. We zijn dit jaar al een keer door een ander IUC gevraagd om marktonderzoek te doen en wij willen heel graag helpen.

Dit jaar kreeg ik toegang tot het business warehouse van onze SAP omgeving. Een factuur wordt nu automatisch aan een bestelling gekoppeld en aan een contractnummer. Hiermee kan ik nu de uitputting van een contract volgen en heb ik daarmee ook inzicht in de totale spend. Ik kan dus nu ook allerlei overzichten voor mijn collega’s maken. Dit moest voorheen allemaal handmatig, wat een hoop tijd kostte en ook veel minder nauwkeurig was. Het komende jaar zou ik dit op een Rijks breed niveau willen doen. Hiermee wil ik de categoriemanagers ondersteunen in hun werkzaamheden.


Dit jaar is de interne controle sterk verbeterd. Het bewustzijn onder medewerkers en MT leden is gestegen. Dat komt mede doordat wij nu ook tussentijds controles uitvoeren en men de gelegenheid heeft zich gedurende het jaar te verbeteren  ipv achteraf beoordeeld te worden. Daarmee lossen problemen zich dus ook veel sneller op.  Dat levert een stijgende lijn in de prestaties en een enthousiaster management dat nu kan kijken naar wat wel goed gaat.
Dat zou ik volgend jaar nog veel meer willen doen: mensen verder helpen. Mijn beloning?   Collega’s die plezier hebben in hun werk!

Als je focust en iets aandacht geeft gaat het lukken: de bevlogenheid van het groepje waar ik mee werk maakt dat het slaagt. Met elkaar, met het zelfde beeld voor ogen. In drie maanden tijd kleine stappen gezet, behoeften uit de unit gehoord en opgepakt. Mooie voorbeelden zijn stroomschema en loopbaanpaden, maar ook ons managementteam dat met elkaar een cursus resultaatsturing volgt.
Ik ben trots op mijn eigen team: altijd zorgzaam voor elkaar, hoge werkspirit, betrokkenheid, gezelligheid, nooit te beroerd om wat extra te werken.

Is dat nou niet mooi? Collega's die op allerlei manieren bij inkoop betrokken zijn, die trots zijn op en plezier hebben in hun werk, die samenwerken, anderen willen helpen en die enthousiast weer nieuwe uitdagingen aan gaan?
In mijn eerste blog over de Belastingdienst zei ik: makkelijker kunnen we inkoop zeker maken, leuker ook! Met zulke collega’s is het eerste deel een realistisch doel en het tweede deel hebben we al bereikt! Ik kijk dus met heel veel plezier terug op het afgelopen jaar, ben er trots om deel van dit team te zijn  en heb nu al zin in het komende jaar!
Fijne kerstdagen en een heel gelukkig 2017!


zaterdag 3 december 2016

Professionalisering van contractmanagement

Op vrijdag 2 december vond er een speciale bijeenkomst van het leernetwerk contractmanagement plaats. De contractmanagers van de 34 inkoop categorieën waren bij de rijksacademie om met CPO André Weimar in gesprek te gaan over de verdere professionalisering van het contractmanagement binnen de rijksoverheid.


De opkomst was bijzonder hoog, mede door de aanwezigheid van een aantal categoriemanagers, de portfoliomanagers voor ICT, Organisatie & Personeel en Facilitair, de Coördinerende Directeuren Inkoop (CDI’s) van de  ministeries van Infrastructuur & Milieu en van Veiligheid & Justitie en beleidsmedewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie dat verantwoordelijk is voor het rijks inkoopbeleid. Deze hoge opkomst gaf duidelijk aan hoe sterk het onderwerp Contractmanagement in de aandacht staat.
Na een korte introductie van dagvoorzitster Agnès Kusters van Visiescope ging de groep snel uiteen om zich te buigen over vier onderwerpen:  Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden; Kwaliteit & Kwantiteit; Tegenstrijdige belangen en Informatiesystemen.
Geconstateerd werd dat de sturing nog niet volledig is uitgewerkt. Vooral in de afstemming tussen het decentrale en centrale contractmanagement kan nog wel een slag gemaakt worden. Dat geldt ook voor de rijksbrede informatievoorziening. Gelukkig loopt daar al een rijksbreed programma voor. Daarnaast lopen de belangen van de interne klant niet altijd synchroon met de rijksbrede afspraken. Dat wordt extra lastig als die klant onderdeel is van hetzelfde ministerie als waar de betreffende categorie gehuisvest is. Daarnaast werd geconstateerd dat het moeilijk is om genoeg gekwalificeerd vast inkooppersoneel te vinden.
André gaf aan deze punten voor hem een ondersteuning waren van de eerste uitkomsten van het onderzoek naar het functioneren van het inkoopstelsel.
Daarna was het woord aan Janine Rademakers, tot voor kort werkzaam bij de RABO bank waar zij bij één van de afdeling het leveranciersmanagement heeft opgezet. Dat bleek een inspirerende presentatie. Niet alleen omdat de uitgangspunten heel herkenbaar waren, maar ook de thema’s waarop Janine de professionalisering had ingezet. Haar boodschap: samenwerken kun je organiseren.
Dat laatste kwam weer terug in het laatste gedeelte van deze boeiende ochtend: de communicatie met alle stakeholders moet verbeterd worden; duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden is hier een hulpmiddel bij; geen doel. Wat ook helpt is een breed gedragen visie over contractmanagement. Andere hulpmiddelen zijn KPI’s, niet alleen voor de inkoop, maar ook voor de professionalisering. Dat bleek ook uit de presentatie van Janine: zij voerde haar proces uit aan de hand van het INK model. Binnen de rijksoverheid gebruiken wij hier het MSU+ model voor.
De hoge opkomst was al een signaal van het belang van deze bijeenkomst; het applaus voor de organisatoren, die afsloten met het aanbod aan Andre Weimar dat  de aanwezige contractmanagers graag willen meedenken over en meehelpen aan de verdere ontwikkeling van het inkoopstelsel, was een ander helder signaal van het commitment van deze groep en hun passie voor dit vakgebied.

dinsdag 22 november 2016

Making the shift happen


Making the shift happen; dat was de titel van het 6e Internationale Supply ManagementCongress. Dit jaar vond dit toonaangevende congres plaats in het WTC in Rotterdam. In het plenaire gedeelte ondervroeg Rens de Jong drie vrouwen naar de reden voor hun succes in dit vakgebied. Het waren niet de minste namen: Kate Vitasek, de bedenkster van het Vested business model, Mara Swan van Manpower en Patricia Moser van de Verenigde Naties, inkoop project services.


De bijeenkomst was heel interactief. Met Buzzmaster konden deelnemers antwoord geven op vragen van Rens of zelf vragen stellen aan het panel.
Was dit plenaire gedeelte al ontzettend inspirerend, de 40 deelsessies deden hier niet veel voor onder. Er waren vijf thema’s: Innovation & Technology, Human Capital Supply & Finance, Responsibility en Academic meets practice.
In de eerste ronde ging ik op bezoek bij Patricia Moser, mede omdat dit de enige sessie was die te maken had met publieke inkoop. De missie van haar organisatie zegt al genoeg: waarde toevoegen, resultaten leveren en levens veranderen. Daar vertelde Patricia heel gepassioneerd over.


De tweede ronde was voor Fynn Wijnstra en Robert Suurmond van de Rotterdam School of Management. Zij hadden het over “Sense and Non-Sense of Early Supplier Involvement. Bij de overheid is dat in het algemeen nog steeds een lastig onderwerp dat deels veroorzaakt wordt door het fenomeen van Level Playing Field (het was tenslotte een internationaal congres, dus dit kan ook wel in het Engels). Tot mijn verrassing hadden de heren ontdekt dat een vroege betrokkenheid van leveranciers helemaal niet zo succesvol is. De mate van intensiteit bleek wel een rol te spelen.  So much voor het Innovatiepartnerschap als nieuwe procedure in de aanbestedingswet want die valt volgens hen onder Strategische Projecten die uitblinken in onzekerheid.Ook de derde ronde had een Nederlands tintje. Nadine Kiratli van de Maastricht University sprak over een onderwerp waar ik altijd enthousiast van wordt: Creating procurement value together: Collective creativity as a key competence. Van kostreductie naar waarde creatie. Dat sloot mooi aan bij mijn gedachten over de ontwikkeling van publieke inkoop.


In de laatste ronde had ik een sessie van Kate Vitasek willen bijwonen. Kate is de bedenkster van het Vested Business model. Helaas bleken veel bezoekers dezelfde gedachte toegedaan dus de zaal was al overvol.  Wil je meer weten over dit model? In de DEAl! van oktober staat een uitgebreid artikel.

Mijn conclusie was alle sprekers lieten zien dat de shift betekent dat het WIJ denken belangrijk wordt. Er breekt een interessante tijd aan voor de publieke inkoop!dinsdag 1 november 2016

Marktontmoeting Rijksoverheid Slimme Logistiek, samen én met elkaar.


Den Haag kent een hoge concentratie aan rijksgebouwen die in toenemende mate in het centrum liggen. Hoewel er ontwikkelstappen worden gezet op de wijze waarop panden facilitair ondersteund worden is er nog geen sprake van geharmoniseerde en gestandaardiseerde logistieke processen, gericht op verdere efficiency en duurzaamheid. Dit kan en moet doelmatiger en kan zeker bijdragen aan de vermindering van de filedruk, CO2-uitstoot en fijnstofproblematiek in de regio Haaglanden. Mogelijk kunnen slimmere logistieke stromen ook financiële besparingen opleveren en bijdragen aan verdere standaardisatie en harmonisatie. Hoe pak je dat aan?

Dit was de casus die door de categorie Post van het inkoopuitvoeringscentrum (IUC) Belastingdienst op de Internationale dag van de Stad  (31 oktober) tijdens een drukbezochte marktontmoeting op tafel werd gelegd. Deze categorie is verantwoordelijk voor de inkoop van producten en diensten op het gebied van post. Dat gaat verder dan alleen post.  Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld ook een aantal zelfstandige logistieke contracten. De categoriemanager Post is dan ook nauw betrokken bij de verkenning van slimme logistieke stromen van de Rijksoverheid.Voor bijna alle producten die worden ingekocht door de Rijksoverheid, geldt dat het logistieke proces onderdeel uitmaakt van een groter geheel.

Het project start met een proef om ervaring op te doen met een logistieke Hub. Parallel aan deze proef wordende mogelijkheden onderzocht  om op te schalen en samen te werken met logistieke partners. Wat dit project namelijk extra interessant maakt is dat er een groot aantal partners bij betrokken zijn die elk hun eigen expertise inbrengen. Zonder de rest tekort te doen, zou ik de intensieve samenwerking met UBR willen noemen.

De middag werd geopend Siep Eilander, directeur inkoopbeleid bij de Nationale Politie; gevolgd door Directeur-generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van I&M Chris Kuijpers.

Ruim 80 belangstellenden uit de logistieke wereld en vanuit de overheid namen deel aan deze ontmoeting. In zes verschillende sessies werden in twee ronden verschillende thema’s aan de orde gesteld: Innovatie & duurzaamheid, ICT Informatievoorziening, Toegevoegde waarde van een HUB, Opschaalperspectief, Logistiek management en Samenwerking markt en overheid.

Aan dit laatste thema deed ik mee. Het bleken twee heel interessante sessies te zijn. De deelnemers werd gevraagd eerst hun ideale eindsituatie te schetsen. Vervolgens werd de proef besproken en werd de deelnemers gevraagd hoe de rijksoverheid van proef naar eindsituatie moest komen. Die vragen werden enthousiast opgepakt en uitgewerkt.


De quotes die uit de verschillende sessies kwamen gaven een mooi beeld van deze middag. Om er een paar te noemen: Verlangen of Belangen? De ICT kan het maken, Meten is Weten en  Wie o Wie heeft de regie?


Het doel van deze marktontmoeting was om met marktpartijen een laagdrempelige dialoog te voeren over vraagstukken die bij dit onderwerp leven, zodat opdrachtgevers en potentiële opdrachtnemers inzicht krijgen in elkaars uitdagingen, belangen, behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden. Aan dat doel voldeed deze middag helemaal. Tel daarbij op dat het uitstekend georganiseerd was, bijzonder transparant en erg ontspannen. En het is nog niet afgelopen want de organisatoren gaven aan:

Vandaag was slechts de start van de samenwerking tussen markt en overheid.